Beauty Angels Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Beauty Angels Kozmetik Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi (“Beauty Angels”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) öngördüğü kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler kapsamında; kişisel veri işleme süreçlerine özgü olarak; kişisel verilerin işlenmesi şartları, bu verilerin muhafazası ve güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin aktarılması, işleme şartları ortadan kalan kişisel verilerin imhası, ilgili kişinin (veri sahibi) kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların kullanılması yöntemleriyle ilgili olarak veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu metin sadece www.beautyangelsturkey.com için geçerli olup, web siteleri web sitemize bağlı olsa bile iş ortaklarımızın web siteleri veya diğer üçüncü taraflar için geçerli değildir. Etkileşim kurduğunuz diğer tarafların gizlilik politikalarını ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerini incelemenizi öneririz.

 1. Aydınlatma Metni’nin Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Beauty Angels tarafından;

 • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 • Veri sahiplerinin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 • Veri sahiplerinin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini

ayrıntılı olarak belirtmektedir.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Beauty Angels, kişisel verileri çağrı merkezi, Web Sitesi, e-posta, posta, anket, çerezler, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Bu hukuki sebepler; müşteri (üye ve misafir müşteri) ve tedarikçilerle akdedilen sözleşmelere ilişkin olarak; sözleşmenin kurulması ve ifası, Beauty Angels’ın ilgili kişisel veri işleme sürecinin kanundan kaynaklanması, Beauty Angels’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin aleni kılınması ve istisnai hallerde meşru menfaat olmaktadır.

 1. Veri Sahibi Kategorizasyonu

Beauty Angels, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamaktadır:

 1. Üye Müşteri,
 2. Misafir Müşteri,
 3. Tedarikçi (Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi)
 1. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

No

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

1.

Üye Müşteri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad

İletişim Bilgisi

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Ödeme Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası

Müşteri Bilgisi

Üyelik Bilgisi, Siparişe İlişkin Bilgiler, Müşteri Numarası, Müşteri Ticari İlişki Başlangıç / Bitiş Tarihi ve Nedeni, Müşteri Talepleri, Müşteri Memnuniyet Bilgileri, Ürüne İlişkin Şikayet ve Talep Bilgileri, Kupon Kodu

İşitsel Veri

Çağrı Merkezi Kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şifre, parola bilgileri

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Sözleşmeler,  IP adresi ve trafik bilgisi kapsamına giren diğer veriler

2.

Misafir Müşteri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad

İletişim Bilgisi

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Ödeme Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası

Müşteri Bilgisi

Siparişe İlişkin Bilgiler, Müşteri Talepleri, Müşteri Memnuniyet Bilgileri, Ürüne İlişkin Şikayet ve Talep Bilgileri, Kupon Kodu

İşitsel Veri

Çağrı Merkezi Kayıtları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Sözleşmeler, IP adresi ve trafik bilgisi kapsamına giren diğer veriler

3.

Tedarikçi (Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi)

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası

İletişim Bilgisi

Adres, E-posta, KEP Adresi, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarası

Meslek Bilgisi

Unvan, Bağlı Bulunduğu Organizasyon

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İmza

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İmza Sirküleri, Sözleşme

Görsel Veri

Fotoğraf

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Beauty Angels tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

 • Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Şirket Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
 • Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirketin Sunduğu Ürün veya Hizmetlerden En Yüksek Faydanın Elde Edilmesi İçin İlgili Süreçlerin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Beauty Angels, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. Ve 9. Maddesine uygun olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Üçüncü kişilerden alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; veri sahibi kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

No

Veri Sahibi

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1.

Müşteri (Üye/Misafir Müşteri) 

ETK izinleri olan müşterilerle özel günlerde iletiş

ime geçilmesi ve şirket ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması amacıyla SMS gönderilmesi kapsamında SMS Tedarikçisi ile iletişim bilgilerinin paylaşılması; Müşteri talep ve şikayetlerinin çözümü amacıyla kişisel verilerin Call Center ile paylaşılması; Satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması; ve Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında ilgili verilerin denetçi firmalar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

2.

Tedarikçi (Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi)

Tedarik edilen mallardaki hatanın bildirimi ve sorunun çözümü süreçlerinin kayıt altına alınması, takibi amacıyla paylaşılması; Mevzuatta ve Tedarikçi ile akdedilen sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi; ve Şirket denetimleri sırasında denetim kapsamında ilgili verilerin denetçi firmalar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

No

Veri Sahibi

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1.

Müşteri (Üye/Misafir Müşteri) 

Mevzuatta ve Müşteri ile akdedilen sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mevzuat kapsamında resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması; ve Yasal işlemlerin takip edilmesi amacıyla resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması söz konusudur.

2.

Tedarikçi (Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi)

Tedarikçiler ile gerçekleştirilen ilişkiler kapsamında açılan cari kartların Ticaret Sicil Müdürlükleri ve noter ile paylaşılması; Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile kişisel verilerin paylaşılması; Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması; Mevcut ticari ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla finansal verilerin banka ile paylaşılması; ve Mevzuatta ve Tedarikçi/Satıcı/Müşteri ile akdedilen sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

 1. Yurt Dışı ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

…………………..

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Beauty Angels işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda yer alan bu süreler aşağıdaki gibidir:

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl, 5651 Sayılı Kanun uyarınca 2 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun, 5651 Sayılı Kanun

Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar

10 yıl

6098 Sayılı Kanun

 1. 10. Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler

Web sitemiz, sitemizi ziyaretinizi mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için güvenlik açıkları ve bilinen güvenlik açıkları için düzenli olarak taranmaktadır.

Normal Zararlı Yazılım Taraması kullanıyoruz.

Kişisel bilgileriniz güvenli ağların arkasında bulunur ve yalnızca bu tür sistemlere özel erişim haklarına sahip olan ve bilgileri gizli tutması gereken sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilir. Ayrıca, sağladığınız tüm hassas / kredi bilgileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) teknolojisi ile şifrelenir. Bir kullanıcı, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için bir sipariş verdiğinde, gönderdiğinde veya bilgilerine eriştiğinde çeşitli güvenlik önlemleri uygularız.

 1. 11.Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Veri sahiplerinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Beauty Angels Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 1. 12.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Beauty Angels, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web Sitesi, E-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Beauty Angels tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Beauty Angels tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Beauty Angels tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Beauty Angels, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

 1. 13.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Beauty Angels, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme uygun kanallardan yapılacaktır.